Uspešnost psihoterapevtskega procesa in nastanek fokusinga

Fokusing je izšel iz razskav o USPEŠNOSTI PSIHOTERAPEVTSKEGA PROCESA. V 50-in in 60-ih letih so na Univerzi v Chicagu Carl Rogers, Eugene Gendlin (1926-2017) in drugi opravili obsežno raziskavo. 

Prišli so do zaključka, da učinkovitost terapije ni odvisna od psihoterapevtove tehnike, sposobnosti ali izkušenj niti od narave klientovega problema.

Uspešne so bile terapije tistih klientov, ki so izkazovali poseben način vedenja v terapevtskem procesu:

  • njihovo pripovedovanje je bilo vedno linearno in doseledno;
  • govorili so počasnje in iskali najprimernejše besede, da so opisali to, kar so prav v tistem trenutku čutili v telesu;
  • bili so v stiku z občutkom, ki ga je težko opradeliti in opisati ter se je pojavljal v telesu v trenutku, ko so opisovali svoje težave.

Končne ugotovitve raziskave so bile: za uspešno (psiho)terapevtsko spremembo je ključnega pomena klientova zmožnost, da zmore glede svojih težav zaznati, kaj se dogaja v njegovem telesu in to opisati z ustreznimi besedami.

Gendlin fokusinga ni izumil, temveč le opazil pri uspešnih klientih. 

Gendlin se ni zadovoljil z rezultati raziskav, temveč je raziskoval naprej, da bi našel način, da lahko pomaga tudi klientom, ki te zmožnosti niso imeli.

Leta 1964 je Gendlin prvič opisal FOKUSING v enem izmed svojih zdravniških člankov, v katerem je obrazložil vlogo omenjenega procesa znotraj izkustvene psihoterapije in na osebo usmerjene terapije.

Leta 1978 je v ZDA izšla njegova knjiga »Focusing«, ki je namenjena tako strokovnjakom za oporo v odnosih, kot splošni javnosti. Predstavil je metodo, osnovano na šestih zaporednih korakih z namenom, da se tudi osebe, ki do te spretnosti ne zmorejo učinkovito dostopati, lahko ponovno naučijo uporabljati to spretnost tako v psihoterapiji, kot na drugih področjih.

Danes se fokusing izvaja in uči po vsem svetu. Uporablja se na različnih področjih: psihoterapija, pri delu z otroki, v medicini, kreativnih procesih, znanosti, umetnosti, duhovnosti, poslovnem svetu…

Categories: Fokusing