Terapije

Predzakonsko svetovanje in terapija

Predzakonsko svetovanje in terapija

Kljub želji po skupni prihodnosti je par pogosto v stiski, ko začne načrtovati skupno življenjsko pot. Poroka ni le čas veselja in pričakovanj, temveč tudi spajanje dveh različnih sistemov (dveh družin), odhod od doma dveh otrok. Zato ni nenavadno, da pridejo na površje stiske, strahovi, negotovost, dvomi, ki segajo globoko v njuni družini, direktno pa jih občutita mlada partnerja.

Terapija je namenjena tistim parom, ki želijo na novo življensko pot stopiti osvobojeni bremen in pričakovanj iz svojih primarnih družin in so pripravljeni ustvariti odnos na temeljih medsebojnega spoštovanja, razumevanja in ranljivosti – da sta pripravljena spregovoriti o svojih razočaranjih in bolečinah in spoštljivo prisluhniti drug drugemu.

Terapija za terapevte

Terapija za terapevte in poklice, ki delajo z ljudmi

Odnos je ob znanju in človeških izkušnjah najmočnejše orodje pri spremljanju in podpori ljudi na poti do sprememb. V teh čustveno, miselno in telesno intenzivnih vzajemnih procesih tudi terapevti sami doživljamo vzpone in padce. Ob tem spoznavamo sebe, svoje resnice in vrednote. V osebnem in poklicnem življenju smo namreč tudi mi samo ljudje – v odnosih in iz odnosov – zaradi katerih smo to, kar smo.

Če se želimo z ljudmi spoštljivo sreč(ev)ati kot človek s sočlovekom, moramo biti odprti za spoznavanje svoje lastne resnice in ranljivosti (v odnosih). Da nam klienti lahko zaupajo svojo notranjo stisko in da jim lahko resnično nudimo varno okolje za raziskovanje sebe, moramo tudi sami imeti/izkusiti en odnos varnosti zanjo. Čustveni procesi (medosebna regulacija čutenj) namreč vzajemno potujejo v odnosih in iz njih nismo izvzeti ne glede na leta dela, znanja, izkušenj ali položaja.

Preberi več …

Individualna terapija

Aktiven proces osebne rasti.

Ne glede na zunanje okoliščine v sebi pogosto občutimo tesnobo, nezadovoljstvo, potrtost, nezaupanje, strah,.. Lahko dobimo občutek, da nimamo nadzora nad svojim življenjem, da ljudje ne razumejo, kaj se dogaja z nami. Včasih se zavedamo od kod izhajajo težave: preteklosti (če smo bili prezrti, čustveno obremenjenjeni, zanemarjeni, zapuščeni, žrtve nasilja: fizičnega, spolnega, psihičnega), trenutnih okoliščin (bolezen, poškodbe, ločitev,…), vendar ne vemo in nimamo moči, kako bi se sami osvobodili teh bremen.

Individualna terapija je namenjena polnoletnim posameznikom, ki si želijo razumeti in spoznati sebe globlje, si želijo spremembe in so pripravljeni nanje. Terapevtski odnos ponuja možnost, da spoznamo in razmemo odnose in situacije, v katere smo vpeti, saj le tako lahko razumemo in nato spremenimo naše čustvovanje in doživljanje le teh.

Predzakonsko svetovanje in terapija

Urgentna psihološka pomoč

Kljub želji po skupni prihodnosti je par pogosto v stiski, ko začne načrtovati skupno življenjsko pot. Poroka ni le čas veselja in pričakovanj, temveč tudi spajanje dveh različnih sistemov (dveh družin), odhod od doma dveh otrok. Zato ni nenavadno, da pridejo na površje stiske, strahovi, negotovost, dvomi, ki segajo globoko v njuni družini, direktno pa jih občutita mlada partnerja.

Terapija je namenjena tistim parom, ki želijo na novo življensko pot stopiti osvobojeni bremen in pričakovanj iz svojih primarnih družin in so pripravljeni ustvariti odnos na temeljih medsebojnega spoštovanja, razumevanja in ranljivosti – da sta pripravljena spregovoriti o svojih razočaranjih in bolečinah in spoštljivo prisluhniti drug drugemu.

Zakonska in partnerska terapija

Pomoč in podpora pri razreševanju konfliktov in stisk.

Zakon oz. partnerstvo ni le »sreča in zadovoljstvo do konca svojih dni«, temveč predvsem prostor, kjer intenzivno doživljamo nekatera čutenja (jezo, strah, sram, žalost,…), ki jih ne razumemo, na katera nimamo odgovorov ter pogosto ne dobimo sočutnega odziva, se počutimo neslišani, nerazumljeni, razočarani, zapuščeni in se lahko zatekamo v obrambna vedenja (odvisnosti, zlorabe, …) ter izgubljamo stik s seboj in partnerjem. Poglabljajo in krepijo se napetosti, nerazumevanje in konflikti.

Zakonska oz. partnerska terapija je namenjena zakoncem in parom, ki si želijo razviti spoštljiv odnos in ustvaritii varen prostor, kjer lahko s partnerjem delijo svojo notranjost – želje, pričakovanja, razočaranja, veselje, žalost, nerazumevanje, ki jih doživljamo tako v odnosu s partnerjem, kot v odnosu do sebe, otrok, staršev, v delovnem okolju,.. .

Družinska terapija

Pomoč in podpora pri razreševanju družinskih težav

Ob svojih otrocih doživljajmo starši svoja najgloblja čutenja, od globoke ljubezni in pripadnosti, do jeze, celo besa, občutka zavračanja in nesprejetosti ter nemoči ob otrokovih posebnostih (bojazljivost, bolehnost), nezaželenem vedenju (prepiri, neposlušnost,…), motnjah (npr. učenja, hranjenja, vedenja), odvisnostih, zdravstvenih težavah,… Kadar ta čutenja prevladajo v odnosu do otroka, peljejo do izgube stika in se težave še poglabljajo.

Družinska terapija je namenjena vsem generacijam (na terapijo lahko pridete s svojimi otroci ali starši). Ponuja možnost, da otroci lahko spregovorijo o svojih čutenjih in stiskah, staršem pa možnost, da poglobijo razumevanje in stik z otrokom, ter se soočjo s svojimi občutki negotovosti, nemoči, prestrašenosti in razočaranja.

V prihoterapvtskem procesu kombiniramo pristop relacijske družinske terapije in fokusinga.
Cikel terapije poteka v 12-ih srečanjih, torej 3 mesece, enkrat tedensko po 50 min. Navadno se dan in ura srečanja ne spreminjata iz tedna v teden.