Biti na terapiji

Biti na terapiji

Vstop v terapijo kot začetek globlje poti do sebe (in do bolj prijaznih in varnih odnosov).
Ne glede na to, s kakšnimi težavami se srečujete danes, je pogosto skupno to, da so vas življenjske izkušnje pripeljale do izgube stika s svojo resnično notranjostjo in z ljudmi, ki so vam pomembni. Zato terapevt pomaga posamezniku pri iskanju tesnejšega stika s seboj, tako na telesni, čustveni, kognitivni in duhovni ravni. To lahko naredimo tako, da poiščemo izgubljene in boleče dele sebe ter vidimo, kaj je tisto, kar onemogoča osrečujoče odnose. Ob podpori terapevta se lažje ozremo v situacije, ki so za nas pomembne, strašljive ali nerazumljive. Da jih lahko globlje razumemo, skupaj poiščemo vzroke v posameznikovih preteklih izkušnjah in odnosih ter posledično obrambna vedenja, ki jih je privzel za zaščito sebe. Ob tem se rojevata novo sočutje ter razumevanje sebe in drugega ter vizija za naprej.

Šele ko lahko resno vzamete sebe kot celovito bitje in se spoznate, lahko prevzamete odgovornost za svojo prihodnost in odnose ter vpeljete spremembe, ki si jih želite.

En cikel terapije poteka 12 srečanj, torej 3 mesece, enkrat tedensko po 50 min. Navadno se dan in ura srečanja ne spreminjata iz tedna v teden. Pogoj za vključenost v terapijo pa je prostovoljna odločitev zanjo ter sposobnost rednega udeleževanja srečanj (da telo ni pod vplivom kakšnih substanc – alkohola, močnih tablet…). Če se tekom srečevanj ugotovi, da to ni za vas, lahko s terapijo predčasno zaključite.