Supervizija

Supervizija - splošno

Imamo 10 let izkušenj z individualnim in skupinskim supervizijskim delom.

Izvajamo supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva za:

  • javno socialno varstvene storitve;
  • javno socialno varstvene programe;
  • mrežo razvojnih in eksperimentalnih programov;
  • terapevte relacijsko družinskega modela ali drugih pristopov.

Zaradi zagotavljanja kakovostnega dela in profesionalne rasti smo tudi sami vključeni v individualno supervizijo in metasupervizijo.

Preberi več …

Relacijsko družinska supervizija za terapevte

individualna in skupinska

Relacijsko družinska supervizija je namenjena spremljanju in ovrednotenju terapevtskega dela supervizanta, pri čemer je poudarek na prepoznavanju in razmejitvi čutenj, usmeritvah za nadaljnje delo, ki omogočajo strokovno rast, vzpostavljanju varnega prostora v odnosu med supervizorjem in supervizantom in nudenju zunanjega pogleda, ki supervizantu pomaga prepoznati njegovo vlogo v sistemu in vpetost v vzorce. Hkrati pa je supervizija namenjena tudi osebni rasti supervizanta in supervizorja, saj omogoča uvid v lastno terapevtsko oz. supervizorsko delo.

Preberi več …

Supervizija za neterapevte

individualna in skupinska

Supervizant predstavi problem, ki se mu čustveno in sistemsko ovrednoti ter se poskuša skupaj najti rešitev. Osnova za delo je razgrnitev supervizijskega problema in umeščanje le-tega glede na odnos s strokovnim delavcem, kolektivom, institucijo, razmerja moči, načine sodelovanja… Z vsem tem se posamezniku omogoči širši vpogled v sisteme in vzorce, v katere je/so vpet/i.   Na ta način se razširi prostor potencialnih rešitev, saj se čustveno, odnosno in sistemsko ovrednoti situacijo, ki jo ta problem zajema.

Preberi več …

Supervizijska srečanja potekajo po dogovoru in trajajo 45 minut.