Fokusing za poklicno in osebno rast in razvoj

Zaznavanja svoje notranjosti se lahko naučimo vsi. Terapevti lahko vodimo svoje kliente v stik s telesnimi zaznavami, ki nosijo implicitne vsebine, ki so naši zavesti nedostopne, če poznamo proces FOKUSINGA. Kot terapevti smo morda pripravljeni investirati čas in denar za poklicno uspešnost (pa za družino in otroke, ipd), zase pa morda ne znamo poskrbeti.

FOKUSING IN TERAPIJA

 »Če klienti zaznavajo svoje notranje procese in jim sledijo, lahko napovemo uspešnost psihoterapevtskega procesa, čez dve leti, že po dveh srečanjih.«, so bile ugotovitve raziskovalne ekipe in  E. Gendlina, ki je utemeljil FOKUSING. oziroma prepoznal prirojeno sposobnost vsakega posameznika, da se poveže s svojim telesom in telesnimi zaznavami ter jim dopusti, da se razkrijejo in vodijo do sprememb.

ŽIVLJENJE V »ŽIVLJENJSKIH VLOGAH«

Morda doživljamo svoje življenje, kot da se prestavljamo iz ene življenjske vloge v drugo. Na nek način si želimo te vloge razmejiti vsaj na domačo-zasebno sfero in na poklicno-javno sfero. Ne glede na to,  katero vlogo si nadenemo, je pod to vlogo, vedno naše telo in telesne zaznave, ki niso omejene z našo vlogo, časom in prostorom. 

POKLICNI RAZVOJ IN OSEBNA RAST, …

Vsak poklicni razvoj na ravni fokusinga pomeni tudi osebno rast in vsak osebni razvoj, pomeni rast tudi na poklicnem področju.

Fokusing ponuja idealno kombinacijo obojega. Proces fokusinga ne pomeni pridobivanje znanja temveč védenje, ki je lahko utemeljeno izključno na naši lastni notranji izkušnji. To pomeni, da kot terapevti pridemo najprej v stik s svojo lastno notranjostjo in zaživimo globok, intimen stik z deli SEBE. Proces učenja fokusinga je zato zasnovan na dveh stopnjah (kasneje je lahko še tretja).

1. STOPNJA

Na prvi stopnji se osredotočite nase, na stik s svojim telesom in svojo notranjostjo ter se naučite spremljati fokusing partnerja.

»Moja najdragocenejša izkušnja je, da fokusing omogoča, da lahko spremljamo tudi procese prijateljev, kolegov, … ljudi, ki so nam blizu in jih imamo radi in so tudi sami zaključili prvo stopnjo fokusinga. Ni potrebno, da govorimo o dogodkih, situacijah, občutjih, če ne želimo. Pomembno je le, da se osredotočimo na sedanji trenutek, na telesne zaznave, ki so prisotne.«  

2. STOPNJA

Druga stopnja nam omogoča, da poglobimo izkušnjo in znanje iz fokusinga ter nas usposobi, da lahko spremljamo notranje procese oseb, ki nimajo izkušnje fokusinga.

UČENJE FOKUSINGA

 Več informacij o UČENJU FOKUSINGA.

»V nekem trenutku sem začutila, da sem zlagana, nepristna, raztrgana v življenjske vloge, kot da JAZ v resnici ne obstajam. Fokusing je bilo največje darilo, ki sem ga kadarkoli dala SEBI, da sem lahko jaz JAZ v vseh svojih življenjskih vlogah, da sem lahko vedno bolj resnična in vedno bolj pristna v vseh odnosih.«
Categories: Fokusing, Za terapevte